гр. Бургас, ул. Пети километър, База Електра
гр. Бургас, ул. Пети километър, База Електра
Над 30 години опит
Доказано качество във времето

"ЕЛЕКТРА" ЕООД е създадена през 2001 година, като наследява ЕТ "ЕЛЕКТРА - Димитър Тодоров". Дружеството се управлява еднолично от инж. Илко Димитров Тодоров, в качеството си на Управител.

Притежаваме собствени материално техничеки бази на територията на гр. Бургас и гр. София, собствена механизация, оборудване, машини и съоръжения.

Зад гърба си имаме успешно реализирани редица големи проекти, в това число водещи инфраструктурни и енергийни обекти от национално значение.

Ние изграждаме добра комуникация между хората, създаваме доверие и осигуряваме по-добра работна среда.

Вдъхновяваме клиентите си с иновативни услуги и по този начин допринасяме за тяхната удовлетвореност.

Силата ни се състои в оказването на подробно и изчерпателно съдействие на партньорите ни.

Изпълняването на изискванията на клиентите и поддържането на високо ниво на задоволеност са в основата на всичко, с което се захванем. За още по-добро разбиране на изискванията на нашите клиенти, ние редовно обсъждаме въпроси, свързани с развитието на процеса.

За нас са важни двуразовите ежедневни оперативки с нашите служители относно поведението и представянето ни на обектите. Нашият стил на управление е да изгражда доверие; основната задача на ръководството е да съобщава на всички служители смисъла и целите на поставената им задача и дейностите на компанията. Чрез тяхното разбиране ние поощряваме мотивацията им за изпълнение на поставените задачи.