гр. Бургас, ул. Пети километър, База Електра
гр. Бургас, ул. Пети километър, База Електра
Строителство в енергетиката
Строителство и ремонт на сгради и съоръжения
Eлектро и промишлени инсталации
Кои сме ние?
ЕЛЕКТРА ЕООД

"ЕЛЕКТРА" ЕООД е създадена през 2001 година, като наследява ЕТ "ЕЛЕКТРА - Димитър Тодоров". Дружеството се управлява еднолично от инж. Илко Димитров Тодоров, в качеството си на Управител.

Притежаваме собствени материално техничеки бази на територията на гр. Бургас и гр. София, собствена механизация, оборудване, машини и съоръжения.

  • Комплексно изграждане на обекти от енергийната инфраструктура
  • Електроразпределение и инсталаторска дейност
  • Кабелни и въздушни мрежи - ВН, Ср. Н, НН, трансформаторни постове, станции, подстанции и възобновяеми енергийни източници
  • Улично осветление
  • Слаботокови инсталации, структурно окабеляване, пожароизвестяване, звуково оповестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, смарт автоматизация
  • Високо строителство и прилежащата му инфраструктура
Проекти